Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Procedury organizacji pracy

w Szkole Podstawowej nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty

od 1 września 2021 r. w czasie zagrożenia epidemiologicznego

 

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy podaje do wiadomości, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  będą:

12 listopada 2021 r.

  2 maja 2022 r.

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

21 czerwca 2022 r.

22 czerwca 2022 r.

23 czerwca 2022 r.

 Informacja o dodatkowych dniach wolnych przekazana została rodzicom na zebraniach w dniu 29 września 2021 r., a uczniom podczas zajęć z wychowawcą.

W trakcie dodatkowych dni wolnych w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo- opiekuńcze zgodnie z deklarowanymi potrzebami.

O możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych w dniach wolnych poinformują wychowawcy klas.