Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Jak zapisano w pierwszej kronice szkoły, zaczątkiem Szkoły Podstawowej nr 3 były dwie klasy pierwsze utworzone z uczniów  przeniesionych ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. Dzieci  uczyły się w jednej sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w systemie dwuzmianowym. Wychowawcą tych klas była Pani Zofia Szkop.

Po zakończeniu remontu szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Belwederskiej 23.  Była to pięcioklasowa szkoła podstawowa, w której były trzy klasy pierwsze, trzy klasy drugie, dwie klasy czwarte, jedna klasa piąta. Szkoła liczyła wówczas 324 uczniów. Nauka odbywała się  w 6 izbach lekcyjnych na dwie zmiany.  Kierownikiem nowo powołanej szkoły został Pan Piotr Krzesiński.

W roku szkolnym 1960/1961 uczniowie rozpoczęli naukę w nowym, dwupiętrowym budynku przy ulicy Zachodniej 23.

Na ówczesne czasy była to duża, nowoczesna szkoła z 18 salami i salą gimnastyczną. Znacznie powiększyło się grono pedagogiczne, które w nowych warunkach miało możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz opiekę świetlicową dla większej grupy dzieci. Liczba oddziałów wzrosła z 11 w latach początkowych działalności szkoły do 21 w nowych warunkach lokalowych, dochodząc w okresie wyżu demograficznego, rok 1993/1994, do 33 oddziałów. Od 1973 roku wykonano w szkole szereg prac remontowo – gospodarczych. Wymieniono ogrodzenie wokół szkoły, przeprowadzono również remont sali gimnastycznej.

Jedną z najważniejszych dat dotyczących życia szkoły jest 10 września 1988 -  nadanie jej imienia 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy w Łęczycy.

Następna zmiana w naszej szkole spowodowana była reformą systemu edukacji, ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 3, z dniem 1 września 1999 roku, stała się sześcioklasową szkołą podstawową.

W latach szkolnych 1999 -  2016 szkoła liczyła 20 - 24 oddziały, a pracę  dydaktyczno – wychowawczą prowadziło się w 19 salach lekcyjnych i małej sali gimnastycznej.

Pod koniec roku 2014, powstała inicjatywa władz miasta oraz społeczności szkolnej wybudowania przy szkole nowoczesnej sali sportowej. 14 marca 2016 r. w „starej” sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 nastąpiło podpisanie umowy na budowę obiektu, który powstał w rekordowym tempie.

22 grudnia 2016 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali sportowej i przekazanie jej do użytku.