KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie Filia w Łęczycy rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła kieruje zaproszenie do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz ograniczenie funkcjonowania szkół obowiązuje uproszczony sposób rekrutacji. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 14 maja 2021 roku:

e-formularz rekrutacyjny - http://psmkutno.pl/rekrutacja.html

Złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających z regulaminu rekrutacji odbędzie się w późniejszym terminie.

Szkoła zaprasza do zapoznania się z treścią poradnika dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole muzycznej:
( http://psmkutno.pl/wp-content/uploads/2020/04/poradnik-dla-rodzic%C3%B3w-rozpoczynaj%C4%85cych-nauk%C4%99-w-szkole-muzycznej-1.pdf )

Wszelkie pytania związane z rekrutacją należy kierować na adres: leczycamuzyczna@interia.pl

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM I STOPNIA

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, tuba, trąbka i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

  1. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10. roku życia,
  2. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16. roku życia.

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

Przykładowe ćwiczenia:

http://psmkutno.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wersja-cwiczen-z_odpowiedziami.mp3